Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-04-20

  Środki z Funduszy Europejskich na organizację staży

   

   

   

   

 • 2015-04-17

  Wolne miejsca na staż

  WOLNE MIEJSCA NA STAŻ

  1.    PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  2.    PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  3.    PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  4.    PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  5.    PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  6.    PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  7.    MAGAZYNIER – RADZIEJOWICE

   

   

  STAŻE DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (EFS)

  8.    RECEPCJONISTKA – KRZE DUŻE

  9.    ASYSTENT DZIAŁU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ – KRZE DUŻE

  10.  KROJCZY, SZWACZKA, SPRZEDAWCA - ŻYRARDÓW

  11.  PRACOWNIK BIUROWY - ŻYRARDÓW

  12.  OBSŁUGA KLIENTA – ŻYRARDÓW

  13.  KSIĘGOWY – MSZCZONÓW

  14.  MAGAZYNIER-SPRZEDAWCA – RASZYN

  15.  OPERATOR CNC – ŻYRARDÓW

  16.  SEKRETARKA – ŻYRARDÓW

  17.  SPRZEDAWCA – GUZÓW

  18.  RECEPCJONISTKA – ŻYRARDÓW

  19.  DZIENNIKARZ – ŻYRARDÓW

  20.  KSIĘGOWY MAŁYCH FIRM – ŻYRARDÓW

  21.  PRACOWNIK AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ – MSZCZONÓW

  22.  OPERATOR MASZYN INTROLIGATORSKICH – BUDY ZASŁONA

   

   

  STAŻE DLA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH (EFS)

  23.  MAGAZYNIER – ŻYRARDÓW

  24.  SPRZEDAWCA – ŻYRARDÓW

 • 2015-04-09

  Informacja o dysponowanych środkach

   Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na następujące formy wsparcia:

  a)ze środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń

  b)z Programu Regionalnego Mazowsze 2015 (dotyczy osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat a nie ukończyły 50 roku życia i posiadają maksymalnie wykształcenie zawodowe) na:

  - szkolenia, prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, dotacje,

  c) program art. 49 ustawy (dotyczy następującej grupy osób bezrobotnych: do 30r. życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych)

  - szkolenia,

  d) program dla osób po 50 roku życia:

  - szkolenia, staże, dotacje, refundację wynagrodzeń,

  e) program dla osób, które ukończyły lat 30 a nie ukończyły 50 roku życia:

  szkolenia, staże, dotacje, doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne

  f) ze środków UE (dla osób które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich czterech tygodni nie szkoliły się ze środków publicznych);

  -staże, dotacje, szkolenia,

  g) ze środków PFRON (dla osób niepełnosprawnych z prawem do renty)

  -szkolenia, doposażenie stanowiska pracy.

  Ponadto wymienione osoby muszą mieć określony II profil pomocy.

 • 2014-12-18

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje o możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego. W latach 2014-2015 środki te są przeznaczone dla osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Powyższe środki stanowią pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji