Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-04-20

  Środki z Funduszy Europejskich na organizację staży

   

   

   

   

 • 2015-04-17

  Wolne miejsca na staż

  WOLNE MIEJSCA NA STAŻ

  1.   PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  2.   PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  3.   PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  4.   PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  5.   PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  6.   PRACOWNIK BIUROWY W KANCELARII PREMIERA RADY MINISTRÓW – WARSZAWA

  7.    DYSPOZYTOR TRANSPRTU MIĘDZYNARODOWEGO – ŻYRARDÓW

  8.    MAGAZYNIER – RADZIEJOWICE

   

   

  STAŻE DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA (EFS)

  9.    PRACOWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA – MSZCZONÓW

  10.  TECHNIK PRAC BIUROWYCH – ŻABIA WOLA

  11.  SPRZEDAWCA – MSZCZONÓW

  12.  SEKRETARKA – ŻYRARDÓW

  13.  NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLNY – ŻYRARDÓW

  14.  SPECJALISTA DS. REKLAMY I MARKETINGU – BUDY ZASŁONA

  15.  INTROLIGATOR POLIGRAFICZNY – BUDY ZASŁONA

  16.  PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY – MSZCZONÓW

  17.  INSPEKTOR DS. BHP LUB PRACOWNIK BIUROWY – ŻYRARDÓW

  18.  PRACOWNIK BIUROWY – MSZCZONÓW

  19.  PRACOWNIK BIUROWY – KORYTÓW

  20.  PRACOWNIK DS. TRANSPORTU – KORYTÓW

  21.  REFERENT DS. KONTAKTU Z KLIENTEM – ŻYRARDÓW

  22.  MAGAZYNIER – ŻYRARDÓW

  23.  PRACOWNIK BIUROWY – ŻYRARDÓW

  24.  SPRZEDAWCA – ŻYRARDÓW

 • 2015-04-09

  Informacja o posiadanych środkach

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na następujące formy wsparcia:

   

  a)ze środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń

   

  b)z Programu Regionalnego Mazowsze 2015 (dotyczy osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat a nie ukończyły 50 roku życia i posiadają maksymalnie wykształcenie zawodowe) na:

   

  - szkolenia, prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, dotacje,

   

  c) program art. 49 ustawy (dotyczy następującej grupy osób bezrobotnych: do 30r. życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych)

   

  - szkolenia, staże, dotacje, doposażenia stanowiska pracy.

   

  d) program dla osób po 50 roku życia:

   

  - szkolenia , staże, dotacje, refundację wynagrodzeń,

   

  e) ze środków UE (dla osób które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich czterech tygodni nie szkoliły się ze środków publicznych);

   

  -staże, dotacje, szkolenia,

   

  f) ze środków PFRON (dla osób niepełnosprawnych z prawem do renty)

   

  -szkolenia, doposażenie stanowiska pracy.

   

  Ponadto wymienione osoby muszą mieć określony II profil pomocy.

   

 • 2014-12-18

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje o możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego. W latach 2014-2015 środki te są przeznaczone dla osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Powyższe środki stanowią pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji