Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-10-14

  Informacja o środkach Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że posiada środki finansowe z Funduszu Pracy dla osób, które ukończyły  30 a nie ukończyły 50 lat (które mają ustalony profil) na następujące formy pomocy:

  -6 szkoleń,

  -80 staży,

  -12 dotacji - jednorazowe środki na rozpoczęcie działaności.

  Zapraszamy do pobierania wniosków do pokoju nr 5.

 • 2014-09-29

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje o możliwości sfinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego. W latach 2014-2015 środki te są przeznaczone dla osób z grupy wiekowej 45 lat i więcej. Powyższe środki stanowią pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 • 2014-07-08

  Bony - informacje ogólne

  Na podstawie wprowadzonej w życie z dniem 27 maja 2014r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na realizację nowych form aktywizacji, tj. bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe adresowane do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta może przyznać odpowiednio  bon szkoleniowy lub bon zatrudnieniowy.

 • 2014-03-24

  Wnioski PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że posiada środki finansowe z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na odbycie szkolenia.

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji