Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-08

  Bony - informacje ogólne

  Na podstawie wprowadzonej w życie z dniem 27 maja 2014r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że dysponuje środkami Funduszu Pracy na realizację nowych form aktywizacji, tj. bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe adresowane do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta może przyznać odpowiednio  bon szkoleniowy lub bon zatrudnieniowy.

 • 2014-05-21

  Środki na doposażenie stanowiska z EFS

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego posiada środki finansowe na refundację kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • 2014-03-24

  Wnioski PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że posiada środki finansowe z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na:

  -  przyznanie dla 1 osoby dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

  - dla 5osób na odbycie szkolenia.

 • 2014-03-06

  Brak środków FP

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że z powodu wyczerpania środków finansowych  z Funduszu Pracy nie wydaje wniosków o skierowanie na szkolenie oraz wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy Kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji