Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-04-17

  Wolne miejsca na staż

  WOLNE MIEJSCA NA STAŻ

  1.     PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA – ŻYRARDÓW

  2.    BARMAN – ŻYRARDÓW

  3.    SPECJALISTA DS. REKRUTACJI PRACOWNIKÓW– ŻYRARDÓW

  4.    NAUCZYCIEL W PLACÓWCE POZASZKOLNEJ – ŻYRARDÓW

  5.    SPECJALISTA DS. BHP LUB PRACOWNIK BIUROWY – ŻYRARDÓW

  6.    REFERENT – ŻYRARDÓW

  7.    KSIĘGOWY – ŻYRARDÓW

  8.    SEKRETARKA – ŻYRARDÓW

  9.    SEKRETARKA – ŻYRARDÓW

  10.  TECHNIK PRAC BIUROWYCH – ŻYRARDÓW

  11.  SEKRETARKA – RADZIEJOWICE

  12.  POMOC NAUCZYCIELA – RADZIEJOWICE

  13.  PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY – MSZCZONÓW

  14.  PRACOWNIK ADMINISTRACYJNY – MSZCZONÓW

  15.  PRACOWNIK BIUROWY – BARTNIKI

  16.  RECEPCJONISTKA – ŻYRARDÓW

  17.  KASJER-SPRZEDAWCA – ŻYRARDÓW

  18.  RECEPCJONISTA-POMOC BIUROWA – ŻYRARDÓW

  19.  PRACOWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA – MSZCZONÓW

  20.  ARCHIWISTA, PRACOWNIK SKŁADNICY AKT – ŻYRARDÓW

  21.  PRAC. OBSŁ. KLIENTA-SAMODZIELNY REF. REALIZACJI DOCHODÓW – ŻYRARDÓW

  22.  PRAC. OBSŁ. KLIENTA-WYDZ. ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH – ŻYRARDÓW

  23.  PRAC. OBSŁ. KLIENTA-WYDZ. ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH – ŻYRARDÓW

  24.  ASYSTENT-POMOC NAUCZYCIELA – JAKTORÓW

  25.  PRACOWNIK BIUROWY-ODDZIAŁ PROGRAMÓW I ANALIZ – WARSZAWA

  26.  PRACOWNIK BIUROWY-ODDZIAŁ REALIZACJI DOCHODÓW – WARSZAWA

  27.  PRACOWNIK BIUROWY-ODDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WARSZAWA

  28.  HANDLOWIEC – ŻYRARDÓW

  29.  SPRZEDAWCA – ŻYRARDÓW

  30.  STAŻYSTA W PRACOWNI REKLAMY – MSZCZONÓW

  31.  PRACOWNIK BIUROWY – ŻYRARDÓW

  32.  POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ – ŻYRARDÓW

  33.  POZOSTALI PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ – ŻYRARDÓW

  34.  POMOC NAUCZYCIELA – MSZCZONÓW

  35.  ANIMATOR KULTURY – MSZCZONÓW

  36.  MAGAZYNIER – MSZCZONÓW

  37.  MŁODSZY SPECJALISTA DS. CIĄGŁEGO DOSKONALENIA – MSZCZONÓW

  38.  POMOC NAUCZYCIELA - RADZIEJOWICE

 • 2015-04-09

  Informacja o dysponowanych środkach

  Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na następujące formy wsparcia:

  a)ze środków Funduszu Pracy na organizację szkoleń

  b)z Programu Regionalnego Mazowsze 2015 (dotyczy osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat a nie ukończyły 50 roku życia i posiadają maksymalnie wykształcenie zawodowe) na:

  - szkolenia, prace interwencyjne, doposażenie stanowiska pracy, dotacje,

  c) program art. 49 ustawy (dotyczy następującej grupy osób bezrobotnych: do 30r. życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych)

  - szkolenia, staże

  d) program dla osób po 50 roku życia:

  - szkolenia, staże, dotacje,

  e) program dla osób, które ukończyły lat 30 a nie ukończyły 50 roku życia:

  szkolenia, staże, dotacje, prace interwencyjne

  f) ze środków UE (dla osób które nie ukończyły 30 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich czterech tygodni nie szkoliły się ze środków publicznych);

   - dotacje, szkolenia,

   

  Ponadto wymienione osoby muszą mieć określony II profil pomocy.

1 2
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji